Mediblog

Symptomen van Leukemie

Leukemie kent vele klachten, maar er zijn aantal symptomen, die echt specifiek kunnen wijzen op leukemie. Deze leukemie symptomen zijn:

 • Opgezette lymfeklieren zonder dat u directe pijnklachten heeft aan de lymfen
 • Terugkerende en frequente infecties
 • Heel erge vermoeidheid
  Onverklaarbaar aankomen of gewichtsverlies
 • Nachtelijk transpireren en koorts
 • Onverklaarbare blauwe plekken op het lichaam en bloedingen
 • Een pijnlijke of opgezwollen buik.
 • Pijn in botten en gewrichten

Voordat er een diagnose wordt gesteld zal de arts eerst een bloedonderzoek laten uitvoeren en eventueel gevolgd door een onderzoek van het beenmerg of biopsie. Ook kan er een ruggenprik worden uitgevoerd om vocht af te kunnen tappen en in het laboratorium te onderzoeken.

Soorten van leukemie

Leukemie is een bekende vorm van kanker, die zich in het beenmerg en bloed vestigt, leukemie is ook wel bekend als bloedkanker. Bij leukemie is er een overmatige aanmaak van zieke witte bloedcellen. De reden waarom deze bloedcellen ziek worden is nog onbekend. De normale witte bloedcellen worden verdrongen door de enorme aanmaak van zieke witten bloedcellen. Hierdoor ontstaat er een afname in de vorming van bloedplaatjes, rode bloedcellen en de normale witte bloedcellen.

Bij afname van de rode bloedcellen zorgt voor bloedarmoede, waardoor u uw futloos en slap voelt. De afname van bloedplaatjes, veroorzaakt een verhogende bloedingsneiging. U kunt door de kleinste stoot al een blauwe plek krijgen, interne bloedingen of een bloedneus. De afname van goede witte cellen verlaagt de weerstand, waardoor u vatbaarder voor allerlei infecties wordt. Leukemie kan plotseling optreden, geleidelijk ontstaan, chronische leukemie of acute leukemie.

Acute leukemie

Acute leukemie kent geen vaste doelgroep en kan voorkomen op alle leeftijden. Echter komt de acute leukemie van myeloblasten het meest voor in de eerste 5 levensjaren. De verschijnselen hiervan beginnen altijd met enkele vagen klachten zoals misselijkheid, vermoeidheid en weinig eetlust. In een later stadium krijgt men last van moeheid, koorts, bleekheid en bloedingen in slijmvliezen en in de huid. Daarnaast kan ook het tandvlees gaan bloeden, de amandelen en de slijmvliezen ontsteken en er treedt keelpijn op.

Bij een bloedonderzoek zal er een enorme bloedarmoede zichtbaar zijn. Wanneer de witte bloedcellen voorkomen in verschillende afwijkende vormen, kan het bestaan van bloedkanker goed worden vastgesteld. De behandeling van acute leukemie is het bestrijden van infecties met antibiotica. De ziekte zelf wordt met cytostatica bestreden, ook wel bekend als chemotherapie. De manier van behandelen heeft helaas veel ernstige bijwerkingen, maar helaas is erop dit moment geen andere manier om leukemie te bestrijden. De ziekte voorkomen is niet mogelijk, omdat men de oorzaak er niet van weet.

Acute leukemie:

 • myeloide bloedcellen, dit zijn voorlopers van de witte bloedcellen.
 • Monocyten
 • Lymfocyten
 • lymfoblasten, dit zijn voorlopers van de lymfocyten.
 • Chronische leukemie:
 • Myeloide bloedcellen

Chronische leukemie

In het begin bij chronische leukemie zijn er geen verschijnselen en het ontstaat ook geleidelijk. Ook deze vorm van leukemie kan op iedere leeftijd voorkomen. Echter komt chronische leukemie het meest voor bij jongvolwassenen. De eerste verschijnselen zijn duizeligheid, moeheid, zwaar gevoel in de bovenbuik, gebrek aan eetlust, vermagering, jeuk en nacht zweten. In een later stadium treden bleekheid, onderhuidse bloedingen toe en stijgt de temperatuur. Bij het bloedonderzoek zal er een enorme hoeveelheid zieke witte bloedcellen zijn, een tekort aan ronde bloedcellen, dit geeft de doorslag van de diagnose.

De behandeling van chronische leukemie bestaat uit een tongenbestraling en cytostatica. In een later stadium zijn de levensverwachtingen gelijk aan dat van de acute leukemie

Oorzaken leukemie

Voor mensen die veel aan bestraling zijn blootgesteld hebben een hoger risico op leukemie. Daarnaast is de kans ook groter, als er in uw familie kanker met leukemie voorkomt. Ook roken kan de kans verhogen op leukemie. Dat betekent niet dat wanneer u relatief meer risico loopt, u ook daadwerkelijk leukemie ontwikkeld. De precieze oorzaak van leukemie is niet bekend, maar er is alleen vastgesteld dat het een erfelijke ziekte is en dat u op een bepaalde leeftijden en bij bepaalde risicofactoren een hogere kans hebt om leukemie te krijgen.

Leukemie symptomen volwassenen

Leukemie of bloedkanker is één van de vele soorten kanker die een volwassene kan krijgen. Bij kinderen komt voornamelijk leukemie voor, terwijl bij volwassenen andere soorten kanker ook frequent voorkomen. Om de overlevingskansen te vergroten is een snelle diagnose cruciaal. Leukemie in een vroeg stadium ontdekken vermindert de kans op uitzaaiingen en complicaties. De behandeling nadien is nog steeds zwaar, maar de kans op genezing ligt zeer hoog. Om een vroege diagnose te stellen dient u de symptomen te kennen zodat u bij een vermoeden onmiddellijk de geneesheer consulteert.

De symptomen

De symptomen van leukemie zullen steeds ongemak veroorzaken, waardoor het onmogelijk is om ze te negeren.  In het begin ervaart u bleekheid, moeilijkheden om te ademen, duizeligheid en verminderde eetlust.  Dit evolueert verder zodat u op korte termijn veel gewicht verliest, ’s nachts badend in het zweet wakker wordt en blauwe plekken op uw lichaam constateert.  Ook verschillende infecties en een gezwollen buik zijn symptomen van leukemie.

Daarnaast zwellen de lymfeklieren op in de hals, oksels en de lies.  Als u een combinatie van deze symptomen ervaart, is een bezoek aan de geneesheer noodzakelijk.  Een uitgebreid onderzoek waarbij bloed en beenmerg onderzocht worden, bevestigt het vermoeden of brengt een andere aandoening of ziekte aan het licht.  De behandeling nadien verschilt bij iedere patiënt.  De dokters stellen steeds een behandeling samen afhankelijk van het stadium waarin de leukemie zich bevindt, de fase en het soort leukemie.  Dankzij deze aangepaste behandelingen stijgt de overlevingskans drastisch.

Behandeling

Na de diagnose start de behandeling zo snel mogelijk.  Om leukemie te bestrijden, beschikt de dokter over verschillende mogelijkheden: chemotherapie, bestralingen en beenmergtransplantaties.  Tijdens de behandeling zelf ondervindt de patiënt hinder van deze behandelingen omdat er bijwerkingen plaatsvinden.  Naarmate de behandeling vordert, verminderen de bijwerkingen en de symptomen van leukemie.  De patiënt kan stilaan aan het herstel beginnen.

Leukemie symptomen kind

Leukemie treft iedereen, zowel kinderen als volwassenen. Net zoals bij volwassenen is het belangrijk voor het kind om de symptomen snel te herkennen. De behandeling nadien is een zware periode voor het kind dus hoe sneller de diagnose gesteld wordt, hoe kleiner de kans op uitzaaiingen.

Acute leukemie

Bij kinderen treft leukemie meer jongens dan meisjes.  Het is tevens de meest voorkomende kanker bij kinderen.  Nadat het beenmerg aangetast wordt, verspreiden de kankercellen zich naar de lymfeklieren en uiteindelijk naar de andere organen.

De diagnose bij jonge kinderen is meestal acute lymfatische leukemie (ALL).  Bij deze vorm woekert de lymfeklierkanker zeer snel.  Jaarlijks behandelen artsen 120 nieuwe patiënten met ALL.  De andere variant is de acute myeloide leukemie (AML).  Hierbij verloopt de woekering van de cellen aan een trager tempo.  Elk jaar zijn er twintig nieuwe kinderpatiënten met AML.  Zowel AML als ALL is behandel- en vaak geneesbaar.   Dankzij recente innovaties en nieuwe ontwikkelingen verhoogt de overlevingskans jaar na jaar.

De leukemie symptomen bij kinderen

De symptomen bij kinderen zijn identiek aan de symptomen bij volwassenen.  Moeheid, koorts, nachtelijk zweten, verminderde eetlust en gewichtsverlies, blauwe plekken en pijn aan het bot zijn enkele van de symptomen die op leukemie wijzen.  Belangrijk hierbij is dat één symptoom onvoldoende is om een diagnose te stellen.  Zodra er verschillende symptomen opduiken die kunnen wijzen op leukemie, zal een geneesheer bloed en/of beenmerg nemen om dit te laten onderzoeken.  Als deze tests positief zijn, wordt de diagnose gesteld.

Behandeling van leukemie bij kinderen

De technische kant van de behandeling verschilt niet van de behandeling van volwassenen.  Afhankelijk van het stadium en de soort wordt er chemotherapie, bestralingen of een beenmergtransplantatie gebruikt.  Verschillend is de omkadering.  Kinderen zijn niet bewust van de situatie en begrijpen niet altijd wat er aan de hand is.  Een goede omkadering door de behandelende geneesheren en de ouders is belangrijk om het kind tijdens de behandeling zoveel mogelijk gerust te stellen.

Leukemie behandeling

Afhankelijk van de leeftijd en het type leukemie kan er worden gekozen voor meerdere vormen van behandelingen. Naast de meest gebruikt bestraling en chemotherapie kan er ook worden geprobeerd de ziekte terug te dringen met immunotherapie of biologische therapie. Daarnaast is de transplantatie van stamcellen (beenmergtransplantatie) een veel voorkomen wijze van behandelen. Bij chronische leukemie wordt er soms helemaal geen behandeling uitgevoerd maar gekeken hoe de ziekte zich ontwikkelt, terwijl u regelmatig wordt gecontroleerd.

Blauwe plekken

Leukemie is een stille maar dodelijke kanker. Het tast het beenmerg aan waardoor het beenmerg kankercellen aanmaakt in plaats van witte bloedcellen. Het immuunsysteem is aangetast waardoor het lichaam vatbaar is voor ziektes. Zonder behandeling is leukemie dodelijk. Kenmerkend voor deze bloedkanker zijn blauwe plekken die vaak zonder verklaring ontstaan.

De symptomen

Verschillende symptomen wijzen op leukemie.  De belangrijkste symptomen zijn nachtelijk zweten, opgezwollen klieren, gewichtsverlies, bloedingen, een opgezwollen buik, pijnlijke gewrichten, vermoeidheid en regelmatig nieuwe infecties.  Zodra deze symptomen zich manifesteren, weet u at het een ernstige situatie betreft en geneeskundige hulp noodzakelijk is.

Deze symptomen zijn niet uniek voor leukemie.  De symptomen van Hodgkin vertonen gelijkenissen met deze symptomen.   Een visuele identificatie van de ziekte is hierdoor onmogelijk.  Een geneesheer kan op basis van symptomen enkel een vermoeden uitspreken.  Om zekerheid te bieden voert hij een bloedonderzoek of een biopsie uit.  Hierbij wordt beenmerg afgetapt om te laten onderzoeken op leukemie.

Een typisch symptoom: blauwe plekken

Verschillende patiënten rapporteren blauwe plekken op het lichaam zonder zich tegen een voorwerp te stoten.  Ogenschijnlijk verschijnen deze plekken op onverklaarbare wijze.  Onderzoek van dit fenomeen legde de reden bloot.

Leukemie tast naast de witte bloedcellen of de andere bloedcellen aan.   De blauwe plekken zijn interne bloedingen.  Het bloed is zodanig aangetast dat het een tekort heeft aan witte bloedcellen en bloedplaatjes.  Deze bloedplaatjes zijn noodzakelijk om het bloed te doen stollen.  Het versterken van de witte bloedcellen biedt de juiste oplossing.  De cruciale balans tussen witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes wordt hersteld.

Het herstellen van de balans kan door tijdelijke ingrepen of door structurele ingrepen.  Deze structurele ingrepen behoren tot de genezing.  Zodra het beenmerg terug in staat is om witte bloedcellen aan te maken, is de kanker overwonnen.  De tijdelijke ingrepen zijn enkel bedoeld om de situatie op korte termijn te verbeteren zodat extra behandeling tot de mogelijkheden behoort.

 

Wellicht ook interessant....