Deze website verleent u hierbij toegang en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door deze website en derden zijn aangeleverd.

Deze website behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij deze website en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van deze website, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij hebben de informatie op deze site zeer deskundig samengesteld en behandeld.
Ook al is de verzamelde informatie zorgvuldig samengesteld, toch is deze niet altijd betrouwbaar.
U kunt deze informatie dan ook niet zien als een artsenadvies.

Mocht u twijfel hebben over gezondheidsklachten, een behandeling of medicijngebruik, dan adviseren wij u om altijd contact op te nemen met uw arts, uw specialist of uw apotheek.
Zij kunnen u altijd een professioneel advies geven.

Deze website kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die wij bieden. Men bezoekt deze website op eigen verantwoordelijkheid.