Mediblog

Mexicaanse griep

Wat is Mexicaanse griep?

Mexicaanse griep, of zoals de officiële term luidt, Nieuwe Influenza A (H1N1) veroorzaakte in 2009 wereldwijd een epidemie. De oorzaak van Mexicaanse griep is als volgt. Het virus is een mutatie afkomstig van het H1N1- varkensgriepvirus en kwam voor het eerst in Mexico voor, waar het zijn naam aan te danken heeft.

Toen het virus rondging in Mexico, verspreidde het zich snel via de VS naar de rest van de wereld. Vele mensen werden er door geveld. Ook waren er vele sterfgevallen. De sterfgevallen waren echter mensen, die ook een andere aandoening hadden en waarvan het lichamelijk gestel al danig verzwakt was. Aan enkel de Mexicaanse griep zal men zelden sterven.

Mexicaanse griep symptomen en verschijnselen

De symptomen van Mexicaanse griep kunnen zijn dat je 38 graden koorts of hoger hebt en klachten aan de luchtwegen. Verder zijn spierpijn, misselijkheid, hoofdpijn, hoesten, kortom de gewone griepverschijnselen ook te rekenen tot de verschijnselen van Mexicaanse griep. De huisarts kijkt of een uitstrijkje uit de mond met een wattenstaafje noodzakelijk is, dat wordt opgestuurd voor nader onderzoek. De Mexicaanse griep wordt vandaag de dag als een normale griep behandeld en wordt alleen voor de risicogroepen met extra aandacht bekeken, net als de normale griep.

Verschil Mexicaanse griep en ‘normale’ griep

Het verschil tussen Mexicaanse griep en ‘normale’ griep is, dat in plaats van mensen die normaliter in de risicogroep van griep zitten, veelal jongere mensen deze griep krijgen. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn, dat jongeren onderling meer contact hebben dan ouderen met leeftijdgenoten, waardoor ze een hoger risico lopen op besmetting. Erg jonge kinderen lopen een grotere kans op besmetting met het Nieuwe Influenza A virus met daarbij complicaties en behoren tot de zogenaamde risicogroep van Mexicaanse griep. Wanneer een epidemie dreigt worden deze kinderen als één van de eersten gevaccineerd. Ook de gezinsleden van deze jonge kinderen worden gevaccineerd om besmetting te voorkomen.

Mexicaanse griep ouderen

De oudere mensen, die bij de ‘normale griep’ tot de risicogroep behoren, lijken voor dit virus minder ontvankelijk. Vermoedelijk komt dat, omdat in 1918 de Spaanse griep heerste, die door een vergelijkbaar virus ontstond. Waarschijnlijk dragen mensen ouder dan 55 jaar nog antistoffen bij zich.

Overlijden Mexicaanse griep

Overlijden aan de Mexicaanse griep komt eigenlijk alleen voor bij de volgende groepen mensen:

  • sterk verzwakte mensen
  • mensen met hart- en longaandoeningen
  • mensen met nierproblemen
  • mensen die bedlegerig zijn
  • mensen met diabetes

Behoort men tot één van deze groepen is het zeker aangeraden de huisarts te raadplegen. Aangeraden wordt dit in eerste instantie telefonisch te doen, omdat het risico voor besmetting voor andere mensen in de wachtkamer te hoog is.

Wellicht ook interessant....