Mediblog

Keelkanker

Wat is keelkanker?

Bij keelkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in of bij het strottenhoofd, in de keel of op de amandelen. Het risico op keelkanker kan men aanzienlijk verminderen door niet te roken, geen tabak te pruimen en geen alcohol te drinken.

Risicoverhogende factoren keelkanker

De laatste jaren vindt meer onderzoek plaats naar keelkanker. Men denkt nu dat er ook sprake van door HPV veroorzaakte kanker. HPV staat voor Humaan Papillon Virus, wat overgedragen wordt van huid op huid, dus in geval van keelkanker door orale seks. Steeds meer bewijs maakt duidelijk dat keelkanker dat is ontstaan door HPV anders is dan keelkanker dat niet door het virus is veroorzaakt.

Het herstelpercentage bij HPV-positieve keelkanker is hoger dan het herstelpercentage van ‘normale’ keelkanker. Andere factoren die het risico op keelkanker verhogen zijn onder andere blootstelling aan asbest, blootstelling aan radioactieve straling, niet genoeg groente en fruit eten en een slechte mondhygiëne.

Keelkanker symptomen en klachten

Welke klachten en symptomen heb je als je keelkanker hebt? Je kan last hebben van de volgende symptomen en klachten als je keelkanker hebt:

  • hoesten
  • oorpijn
  • langdurige keelpijn
  • heesheid
  • een knobbeltje of zweertje in de mond dat niet weggaat
  • moeilijk kunnen slikken
  • gewichtsverlies zonder duidelijke reden

Wanneer je last hebt van één of meerdere van deze symptomen die langer aanhouden dan een paar weken, is het aangeraden je huisarts te raadplegen. Het hebben van een of meer van deze symptomen betekent niet direct dat je keelkanker hebt, maar de kans is wel aanwezig. Als je op tijd naar de huisarts gaat, kan keelkanker op tijd ontdekt worden of kan worden vastgesteld dat je geen keelkanker hebt. Een arts kan met behulp van een spiegeltje of een endoscoop (met een lampje) in de mond- en keelholte kijken of er eventueel knobbeltjes of zweertjes zitten. Als dit het geval is , kan hij gelijk een weefselmonster nemen om te laten onderzoeken.

Keelkanker behandeling

De behandeling van keelkanker is afhankelijk van de plaats waar het zit en van de fase waarin de kanker zich bevindt. De conditie van de patiënt is ook belangrijk, evenals zijn persoonlijke voorkeuren. Voor een behandeling begint, wordt deze met de patiënt goed doorgenomen. Enkele behandelingsvormen zijn chemotherapie, radiotherapie of een operatie, waarbij de kanker met eventueel aangetaste omgevingsweefselen wordt verwijderd. Daarnaast mag men absoluut niet meer roken of alcohol nuttigen.

Complicaties behandeling keelkanker

Een behandeling van keelkanker brengt altijd complicaties met zich mee. Ben je geopereerd, dan heb je namelijk vaak een opening in de hals naar buiten, waardoor je ademt. Dit kan een tijdelijke oplossing zijn, maar veelal is het blijvend. Daarnaast kan men moeite hebben met eten, slikken, praten, last hebben van ademhalingsproblemen en last hebben van stijfheid in de nek.

Overlevingskans keelkanker

Keelkanker die ontdekt wordt in een vroeg stadium, geeft een overlevingskans van ongeveer 90%. Heeft de kanker zich verspreid via de lymfeklieren of andere omliggende weefsels in de hals, dan wordt de overlevingskans ongeveer 50 tot 60%. Is de kanker verder verspreid door het lichaam, dan ziet men het als ongeneesbaar en is de behandeling puur gericht op verlichting of verzachting van pijn.

Wellicht ook interessant....