Mediblog

Nierbekkenontsteking met urosepsis

Wat is een Urosepsis ?

Bij een ernstige ontsteking van het nierbekken (Pyelitis) of urinewegen/blaas, kunnen bacteriën in de bloedbaan terecht komen. De bacteriën zorgen voor een massale afweerreactie die gepaard gaat met ernstige hypotensie (gevaarlijk lage bloeddruk), zeer hoge koorts, koude rillingen, verminderde urineproductie en verwardheid. Deze urosepsis is gevaarlijk indien er niet op tijd behandeld wordt met antibiotica en toedienen van infuusvloeistoffen. Met name ouderen en zwangeren met een verwaarloosde blaasontsteking (urineweginfectie) lopen gevaar op het ontwikkelen van een urosepsis.Ziekenhuisopname

In een verder gevorderd stadium van urosepsis is ziekenhuisopname vereist, om de bloeddruk op peil te houden met medicatie en een infuus. Door de hoge koorts en een vasoplegie (de bloedvaten kunnen niet meer goed samen knijpen) ontstaat er een relatief tekort van vocht in de bloedbaan, hierdoor daalt de bloeddruk. Dit heeft tot gevolg dat de organen minder goed doorbloed worden. Dientengevolge kan er sprake zijn van verwardheid door hypoperfusie van de hersenen en een verminderde diurese door hypoperfusie van de nieren.Nierbekkenontsteking met urosepsis

Patiënten met een nierbekkenontsteking lopen gevaar op de ontwikkeling van een urosepsis omdat de bacteriën zich reeds in de nieren bevinden en gemakkelijk kunnen verplaatsen naar de bloedbaan (translocatie). Mede hierdoor is het zaak om een nierbekkenontsteking niet te licht op te vatten en bij enig vermoeden contact op te nemen met de huisarts voor het inleveren van urinekweek en eventueel een antibioticakuur.

Wellicht ook interessant....