Mediblog

Medicatie bij nierbekkenontsteking

De acute nierbekkenontsteking wordt doorgaans veroorzaakt door een bacteriële infectie. Hiervoor is een antibioticakuur geïndiceerd. Er zal worden gestart met een breedspectrum antibioticakuur als er nog geen verwekker bekend is. Dit heeft als nadeel dat niet de specifieke ziekmakende bacterie wordt aangevallen, maar ook de gezonde bacterien die zich bijvoorbeeld in de darmen bevinden. Het voordeel is echter dat de – in principe tijdelijke – aandoening meteen wordt aangepakt en de kans op restschade direct wordt gereduceerd.

Indien de soort verwekker is aangetoond middels een urinekweek of ander laboratorisch onderzoek, kan er worden gestart met een specifieke smalspectrum antibioticakuur, waarvoor die specifieke bacteriestam gevoelig is.

Wat kan ik zelf doen?

Een acute nierbekkenontsteking behoeft medische consultatie. Ergo, tijdig een huisarts inschakelen bij het vermoeden van een urineweginfectie en/of nierbekkenontsteking is essentieel. U kunt zelf bijdragen aan een vlot herstel door het innemen van voldoende vocht verspreid over de gehele dag. Bovendien is het raadzaam om direct te urineren als er aandrang bestaat.

Ziekenhuisopname?

In uitzonderlijke gevallen is een opname in het ziekenhuis nodig om volledig te herstellen van een nierbekkenontsteking. Indicaties hiervoor zijn;

  • (dreigende) dehydratie/uitdroging ten gevolge van het ziektebeeld
  • vergrote kans of vermoeden op een bloedvergiftiging (sepsis)
  • een bewezen multiresistente bacterie in de urinewegen en niet aanslaan van een orale antibioticakuur waarvoor intraveneuze toediening van de antibiotica is vereist

Wellicht ook interessant....