Mediblog

Symptomen dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis waarbij men (ernstige) moeite heeft met woorden lezen, schrijven en spellen. Er wordt ook wel eens gesproken van woordblindheid. Iemand met dyslexie wordt dyslect genoemd, terwijl we bij een groep personen spreken we van ‘dyslectici’ of ‘dyslecten’. Dyslectici nemen nieuwe klanken moeilijker op, waardoor lezen trager gaat en voorlezen vaak stotterend.

Zo herkennen dyslectische kinderen vaak wel het visuele woordbeeld, maar vinden zij het erg moeilijk om de letters met klanken te verbinden. Dyslexie is een aangeboren stoornis. Al op heel jonge leeftijd zijn er kenmerken voor dyslexie zichtbaar. Sommige factoren die al op heel jonge leeftijd zich voordeden, blijven ook op latere leeftijd aanwezig. Erfelijkheid is een belangrijke factor bij dyslexie. Als één van de ouders dyslexie heeft, is de kans op dyslexie bij het kind 40 tot 50%. Hebben beide ouders dyslexie, dan is de kans zelfs 80%. Komt er in de hele familie geen dyslexie voor is de kans op dyslexie nihil.

Symptomen dyslexie kinderen

Het is belangrijk om symptomen, verschijnselen en klachten van dyslexie bij kinderen te kennen. Bij kinderen met dyslectie zal de grove en de fijne motoriek achter blijven bij die van leeftijdgenootjes. Dit zal altijd zo blijven. Een ander symptoom van dyslectie is dat de spraak van het kind zich langzamer ontwikkeld, dan bij andere kinderen en dat het kind later is met praten. Sommige kinderen met dyslectie beginnen ook later met kruipen en lopen.

Symptomen dyslexie kind op de lagere school

Zodra het kind op de lagere school zit, worden symptomen van dyslexie nog duidelijker, doordat de letterherkenning veel langer duurt dan bij leeftijdgenootjes. Vooral het schrijven in spiegelschrift en het omdraaien van letters en cijfers als bijvoorbeeld d en b, 6 en 9 zijn duidelijke voorbeelden. Ook na eindeloos oefenen blijven deze problemen bestaan. Het kind blijft over het geheel genomen achter bij klasgenootjes, heeft gauw last van hoofdpijn en is snel moe. Het maken van huiswerk is een zware taak voor het kind, omdat het erg veel inspanning kost.

Symptomen dyslexie volwassene

Er zijn ook symptomen, waarmee je dyslexie bij volwassenen kunt herkennen. Een volwassene met dyslexie heeft vaak moeite met herkennen van bijvoorbeeld verkeersborden. Ook kunnen ze een slecht richtinggevoel hebben en een slecht  ruimtelijk inzicht. Een voordeel van iemand met dyslexie is, dat hij of zij heel goed is in overzicht bewaren. Hij of zij onthoudt het totaalbeeld, terwijl het onthouden van details moeizamer gaat. Informatie wordt door mensen met dyslexie beter onthouden, ze kunnen goed logisch denken en zijn vaak praktisch goed ingesteld. Veel personen met dyslexie komen terecht in praktische beroepen.

Dyslexie wordt vaak (te) laat erkend

Ondanks deze vrij eenvoudige symptomen, wordt dyslexie vaak toch nog te laat als dusdanig herkend. Hoe eerder men dyslexie diagnosticeert, hoe beter en eerder er rekening mee kan worden gehouden. Alhoewel dyslexie niet is te ‘genezen’, kan het zeker wel worden behandeld. Als men op tijd ingrijpt, kunnen eenvoudige aanpassingen ervoor zorgen dat een kind veel minder hinder ondervindt van zijn handicap. Tegenwoordig zijn er speciale programma’s voor kinderen met dyslexie en kan daardoor een hoop ellende voor het kind en de betreffende ouders worden voorkomen. Zo kan een kind of student met dyslexie vaak een versie met grotere letters maken van een toets of tentamen.

Wellicht ook interessant....