Mediblog

Wat is autisme?

Autisme is een diep doordringende ontwikkelingsstoornis die je kunt herkennen aan de sociale beperkingen van een persoon. Daarnaast is er een beperking in communicatie en vertonen van repetitief gedrag. Autisme is iets waar je mee geboren wordt en wordt meestal zichtbaar vanaf het derde levensjaar van een kind. Autisme kan niet genezen. Wanneer iemand aan een ernstige vorm van autisme lijdt kan deze persoon niet op zichzelf wonen. Voorheen dacht men dat mensen met een verstandelijke handicap de enige personen die aan autisme konden lijden. Vandaag de dag weten we wel beter en kunnen we vaststellen dat autisme los van de intelligentie staat.

Hoe ontstaat autisme?

Hoe autisme ontstaat is nog niet bepaald duidelijk. Er zijn nog maar weinig onderzoeken die goede argumenten en bewijzen kunnen leveren om hun theorie te bewijzen. We kunnen wel vaststellen dat autisme een gevolg is van een neurologische oorzaak. De hersenen van een autist opereren anders dan die van iemand die niet aan autisme lijdt. Waarnemingen van het brein van iemand met autisme bestaan met name uit losse delen die vaak niets met elkaar te maken hebben. Er moet nog vastgesteld worden welk deel van de hersenen precies anders werkt.

Symptomen en klachten autisme

Wat zijn de symptomen, verschijnselen en klachten van autisme? Hieronder volgt een lijst van verschijnselen van autisme.

  • Moeilijkheden met verbale communicatie en het hebben van problemen met taal in zowel het verstaan als het praten ervan kunnen een symptoom van autisme zijn.
  • Iemand met autisme kan niet aan een ‘gewoon’ gesprek deelnemen. Ook wanneer de persoon kan praten.
  • Iemand met autisme vindt het moeilijk om non-verbale communicatie te herkennen. Handgebaren en gelaatsuitdrukkingen komen niet goed over en zal minder goed begrepen worden.
  • Een een ander symptoom van autisme is dat een autist het moeilijk vindt om met een groep mensen te praten, een activiteit te beoefenen of er zelfs bij in de buurt te zijn. Dit geldt ook voor kennissen, vrienden en soms zelfs familie.
  • Iemand met autisme is vaak niet in staat om vriendschappen te sluiten. Het kind speelt liever alleen.
  • Een kind met autisme gaat vaak op ongebruikelijke wijze met speelgoed of andere voorwerpen om.
  • Iemand met autisme kan een duidelijk gebrek aan fantasie hebben.
  • Het is moeilijk voor iemand met autisme om zich aan te passen. Daarnaast zijn aanpassingen in de dagelijkse routine of in familiaire omstandigheden moeilijk voor hen te begrijpen.
  • Herhaaldelijke lichaamsbewegingen of de manier waarop het gedrag geuit wordt. Een goed voorbeeld is het fladderen met de handen of het bewegen van het hoofd bij enthousiasme.

Het vertonen van dergelijke symptomen hoeft niet per se te duiden op autisme. Er zijn ook andere aandoeningen die (deels) dezelfde symptomen hebben. Ga voor een definitieve diagnose altijd naar een specialist.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Manchester is gebleken dat baby’s met een te hoog of een te laag geboortegewicht vaker autisme ontwikkelen dan baby’s met een normaal geboortegewicht.

Wegen tijdens de zwangerschap

Voor het onderzoek werden gegevens van 589.114 Zweedse kinderen tussen de 0 en 17 jaar onderzocht. Tijdens de zwangerschap werd het gewicht van deze kinderen al gewogen.

Geboortegewicht en autisme

Grotere baby’s met een geboortegewicht van meer dan 4.5 kg, maar ook kleinere baby’s die minder dan 2.5 kg wogen hadden vaker autisme ontwikkeld dan baby’s met een gemiddeld geboortegewicht.

Afwijkingen in de groei zorgen mogelijk voor autisme

De onderzoekers vermoeden dat een afwijking in de ontwikkeling van de foetus de hersenen negatief kunnen beïnvloeden, waardoor er meer risico is voor afwijkingen als autisme.

Wellicht ook interessant....