Geplaatst op

Lipomassage door endermologie

Lipomassage door endermologie

Er bestaan tegenwoordig heel veel soorten anti cellulitis apparaten. Een soort ervan is een anti cellulitis apparaat dat werkt via lipomassage. De vraagt rijst vaak of lipomassage door endermologie een gemakkelijke manier is om zich te ontdoen van cellulitis.

Het verbeteren van de figuur via lipomassage door endermologie

Duizenden vrouwen voeren de oorlog tegen cellulitis, maar zelfs het gezondste dieet en de strengste trainingsroutines zijn misschien niet genoeg om cellulitis op een afstand te houden. Gezond eten en regelmatig sporten kan het lichaam sterk en tonisch houden, maar cellulitis kan nog steeds verschijnen rond de dijen, de billen en de taille. Behandelingen met lipomassage door endermologie zijn een optie voor het verminderen van cellulitis en het verbeteren van het figuur.

Een anti cellulitis apparaat met intensieve massage

Deze niet invasieve vermindering van de cellulitis zorgt voor een krachtige en intensieve massage van het probleemgebied om vetweefsel af te breken en de huid glad te strijken. Dergelijk anti cellulitis apparaat is een gemakkelijke manier om zich te ontdoen van cellulitis.

Hoe lipomassage werkt

Lipomassage werd in de jaren tachtig in Europa geïntroduceerd. Het verscheen aan het begin van de jaren negentig in cosmetische chirurgiecentra in de Verenigde Staten. Lipomassage is ontworpen om niet alleen de huid strakker en gladder te maken, maar ook om vetafbraak en eliminatie te stimuleren. De behandeling is krachtig genoeg om het metabolisme van vetcellen te versnellen, zodat het lichaam deze in een snel tempo kan afbreken en uit het lichaam kan verwijderen.

Voor wie is lipomassage geschikt?

Lipomassage kan vooral effectief zijn voor mannen en vrouwen die zich willen ontdoen van hardnekkig lichaamsvet rond de taille, billen of rond de dijen. Het is dus zeker geschikt voor alle gebieden die resistent zijn geworden voor dieet, lichaamsbeweging of zelfs vetverwijdering.

Een anti cellulitis apparaat met intensieve massage

Het lipomassage apparaat is gemaakt met elektronisch gemotoriseerde rollen. Deze helpen bij het verwijderen van cellulitis in de huid via verschillende snelheden, wat resulteert in een zeer intensieve massagesessie. Een lipomassage apparaat kan ingesloten vetcellen afbreken en vetclusters of weefsels die een ingedeukte huid veroorzaken gladstrijken. De meeste mensen hebben zes tot tien behandelingen nodig om resultaten te zien en zichtbare resultaten kunnen al worden bereikt na de eerste 2 of 3 behandelingen.

De belangrijkste voordelen van lipomassage

Eén van de grootste voordelen van lipomassage is dat het geen incisies vereist. De gehele behandeling wordt buiten het lichaam uitgevoerd en werkt door spieren en weefsels te isoleren bij een gerichte procedure voor de vermindering van cellulitis.
Een ander voordeel van lipomassage is dat er geen bijwerkingen zijn. Aangezien LipoMassage geen laser of radiofrequentie energie gebruikt tijdens de behandeling, is er geen risico voor lokale reacties of verbranding. Ook verhoogt het gebruik van dergelijk anti cellulitis apparaat de bloedstroom. Dit is essentieel voor het overbrengen van overtollige gifstoffen in het lichaam en voor het verbeteren van de huid in het algemeen.

Ook biedt lipomassage enkele therapeutische voordelen. De warme sensatie en krachtige massage kan helpen om stress te verminderen en om de bloedsomloop te verbeteren.

Deze anti cellulitis apparaten verbeteren tevens de elasticiteit van de huid. De procedure helpt om de vorm, de textuur en de tint van de huid te verbeteren, zodat deze soepeler en jeugdiger lijkt.
Lipomassage kan helpen om de spierspanning te verminderen, om de huid te exfoliëren waardoor ook dode huidcellen verdwijnen, en om het uiterlijk van huidweefsels in het algemeen te verbeteren. Als je gefrustreerd bent dat diëten en trainen geen resultaten laten zien, kan het gebruik van een anti cellulitis apparaat met lipomassage een waardevolle behandeling zijn om het uiterlijk te verminderen van cellulitis.

Geplaatst op

Wat is dyslexie ?

Wat is dyslexie ?

Wat is eigenlijk dyslexie en hoe herkennen we dit ?

Bij dyslexie is sprake van ernstige lees- en spellingproblemen, waarbij de automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt.

De lees- en spellingachterstand is hardnekkig. Ondanks extra hulp vanuit school vertoont het kind geen of slechts geringe vooruitgang.

De huidige opvatting is dat het optreden van dyslexie onafhankelijk is van intelligentie: zowel zwak-, normaal- alsook hoogbegaafde kinderen kunnen dyslectisch zijn. Dyslexie behoeft specialistische diagnostiek en individuele behandeling door een (neuro)psycholoog of orthopedagoog, gespecialiseerd in leer- en leesstoornissen.

Dyslexie kan zich in de diverse fasen van het lees-leer-proces openbaren. Bij sommige kinderen kan dyslexie reeds geconstateerd worden na een half jaar leesonderwijs in groep 3. Men spreekt dan van initiële dyslexie.

Soms kan reeds op kleuterleeftijd geconstateerd worden dat kinderen later dyslexie zullen ontwikkelen. Kinderen die risico lopen op dyslexie zouden al vroegtijdig speciale hulp moeten krijgen.

Hoe eerder dyslexie bij kinderen (h)erkend wordt, des te groter blijken de effecten van behandeling en des te minder kans op ‘secundaire’ problemen (gedragsmatige en/of emotionele problematiek ten gevolge van de ernstige lees- en spellingproblemen).

Er zijn echter ook kinderen die met (redelijk) goed gevolg de basisschool doorlopen, maar waarbij dyslexie zich pas manifesteert bij het vervolgonderwijs of in latere fasen, bij het volgen van cursussen of een studie. Ook dan kan specialistische dyslexiehulp en studiebegeleiding nodig zijn.

Dyslexie kan zich op meerdere manieren manifesteren.

Spellers

Sommige kinderen starten goed, maar blijven steken in de fase van het aanvankelijk lezen (rechterhersenhelft). ‘De balans blijft rechts hangen’ in plaats van meer en meer over te hellen naar links. Deze kinderen lezen weliswaar vrij nauwkeurig, maar de klank-tekenkoppeling en (sommige) deelvaardigheden blijken niet te automatiseren. Ze lezen daardoor traag, spellend, met relatief veel herhalingen en herstellingen. Ze maken vooral veel zogenaamde tijd consumerende fouten en doen dientengevolge lang(er) over een tekst of woordenlijst. Kinderen met deze leesproblemen worden P-type dyslectici of ook wel ‘spellers’ genoemd.

Raders

Anderzijds zijn er kinderen waarbij ‘de balans te vroeg omslaat’. Zij zijn nog niet ‘rijp’ voor het lezen met de linker- hersenhelft. Hun leesstijl is relatief snel maar onnauwkeurig. Zij hebben ‘onvoldoende oog’ voor wat er precies staat. Ze lezen een woord dat op het geschreven woord lijkt (bijvoorbeeld “verband” in plaats van “verstand” ) raden op grond van de context van een zin of verhaal (bijvoorbeeld “flat” in plaats van “huis”) ze -voegen woorden aan de zin toe of laten woorden weg. Zij maken vooral veel zogenaamde substantieve (echte) fouten. Deze kinderen worden L-type dyslectici of ‘raders’ genoemd.

Gecombineerde problematiek

Niet alle kinderen kunnen in één van bovengenoemde typen ingedeeld worden. In de praktijk komen ook kinderen voor die zowel kenmerken van spellers als van raders vertonen. Het type fouten en de leesstijl kan binnen een tekst variëren of afhankelijk zijn van de moeilijkheidsgraad van een tekst of woordenlijst. Het lijkt of zij ‘lezen met twee hersenhelften’, tegelijk of afwisselend.

Initiële dyslexie

In tegenstelling tot de spellers die nog enigszins woorden en tekst kunnen lezen (AVI-1, 2 of 3 niveau), komt bij de kinderen met initiële dyslexie het lees-leer-proces in het geheel niet op gang. Het merendeel van de deelvaardigheden wordt onvoldoende beheerst en/of niet geautomatiseerd. Woord- en tekstlezen lukt nog niet of slechts zeer moeizaam. Zij kunnen daarom al in groep 3 stagneren.

Latente dyslexie

Kleuters uit groep 1 en 2 hebben nog geen leesonderwijs genoten. Er kan nog geen sprake zijn van manifeste dyslexie, zoals in bovengenoemde gevallen. Toch kunnen er dan al signalen zijn, op grond waarvan onder andere ouders en/of leerkrachten vermoeden, c.q. op grond waarvan wij kunnen constateren dat het kind dyslexie zal ontwikkelen. Er is een aantal risicofactoren van dyslexie bekend. Het gaat dan om bepaalde basale vaardigheden die zich niet (volledig) ontwikkelen. Ook een familiaal voorkomen is een risicofactor. Met behulp van een aantal kleutertests is na te gaan of het kind inderdaad risico loopt dyslectisch te worden. We spreken dan van ‘latente dyslexie’.

Dyslexie op oudere leeftijd

Het is mogelijk dat een kind de basisschool (redelijk) goed heeft doorlopen. In het vervolgonderwijs worden er echter andere en hogere eisen aan het kind gesteld. Men krijgt te maken met meerdere vakken, meerdere docenten en er moet vaak meer huiswerk gemaakt worden dan het kind gewend is. Er is sprake van (grotere) tijdsdruk, werk wordt niet alleen beoordeeld op de inhoud, maar ook op spellingfouten, docenten zijn niet altijd bekend met het fenomeen ‘dyslexie’ etc.. Kinderen lopen dan des te meer kans om voor lui, ongemotiveerd (huiswerk zeker niet gemaakt?), dom, etc. uitgemaakt te worden, terwijl dyslectische scholieren juist meer tijd en energie in hun huiswerk (moeten) steken vergeleken met klasgenoten.

Helaas worden niet alle inspanningen beloond met voldoendes. Ook na het voortgezet onderwijs kan blijken dat er sprake is van een vorm van dyslexie. Bij het volgen van cursussen en vervolgopleidingen constateert men dan ‘ineens’ dat er problemen zijn ten aanzien van het studeren, het lezen en/of de spellingvaardigheid. Een goede diagnostiek, (h)erkenning van dyslectische problematiek en specialistische begeleiding voor deze vorm van ‘(jong) volwassen-dyslexie’, kan dan van groot belang zijn voor iemands carrière.

Geplaatst op

Wetenschappelijk bewezen, het TENS apparaat verlicht pijn

Wetenschappelijk bewezen, het TENS apparaat verlicht pijn

Het TENS apparaat verlicht pijn. Dat is inmiddels wetenschappelijk bewezen *. Het gaat hier om een niet medicamenteuze vorm van pijnbestrijding. Eigenlijk geeft het TENS apparaat als het ware kleine stroomstootjes af, die aanvoelen als een soort van tinteling op de huid. Gezien de bewezen effectiviteit van deze vorm van pijnbestrijding wordt het inmiddels veelvuldig gebruikt in zowel praktijken voor fysiotherapie als in pijnklinieken. Het mooie is echter, dat het TENS apparaat ook vrij eenvoudig gewoon thuis gebruikt kan worden.

De reviews spreken boekdelen, TENS apparaat verlicht pijn

Zoals gezegd is de effectiviteit van pijnbestrijding door middel van het apparaat inmiddels wetenschappelijk bewezen. Nog veel belangrijker is echter dat veel individuen die (chronische) pijn ervaren, ook ervaren dat het ze echt helpt. De reviews of klanten ervaringen die je over het TENS apparaat kunt vinden laten zien dat er veel mensen naar grote tevredenheid gebruik van maken. In de reviews komt onder andere naar voren dat het een handzaam relatief gemakkelijk te gebruiken apparaat is.

Bovendien komt er vaak in naar voren dat het prettig is dat je zelf de intensiteit kunt instellen. Uiteraard is de meest voorkomende opmerking wel dat het de pijn vermindert. Er worden nog veel meer voordelen benoemd. En natuurlijk is er her en der ook wel eens een minder positieve review te vinden. Echter over het algemeen lijkt de ervaring op basis van de reviews positief. Informeer jezelf, door zelf eens online te zoeken naar reviews.

TENS apparaat verlicht pijn op verschillende manieren

Het TENS apparaat zorgt via verschillende wegen voor pijnvermindering. Het gebruik van het apparaat stimuleert de aanmaak van het stofje endorfine in de hersenen. Endorfine kan gezien worden als een natuurlijk stofje dat de pijn verdooft. Een mooi bijkomend voordeel is dat je hierdoor wellicht minder medicatie hoeft te gebruiken. Een andere wijze waarop het apparaat bijdraagt aan het verminderen van pijn, is door het ontspannen van de spieren. Tenslotte verstoort het apparaat de geleiding van de zenuwen die maken dat je de pijn voelt.

Het mooie is dat er geen sprake is van bijwerkingen, zoals dat wel het geval is bij medicatie.

Wil jij er ook mee aan de slag?

Klinkt dit goed? Overweeg je om er zelf ook mee aan de slag te gaan? Informeer je goed.

Zorg er in elk geval voor dat je zeker weet dat het voor jou verantwoord is om te gebruiken. In sommige gevallen is dat het niet. Bijvoorbeeld als je een pacemaker of een hartritmestoornis hebt.  Zorg ook dat je weet hoe je het apparaat kunt gebruiken.  Lees natuurlijk de bijsluiter en laat je wanneer nodig informeren door bijvoorbeeld je cardioloog.

Je kunt er vervolgens zelf meteen mee aan de slag. Je kunt er ook voor kiezen om je eerst te laten ondersteunen door bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

Wordt het apparaat vergoed?

In sommige gevallen wordt het apparaat onder bepaalde voorwaarden vergoed door de zorgverzekering. Om kosten te besparen is het dus altijd goed, om te achterhalen of dit in jouw geval ook zo is.

Studies en publicaties

* M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165.

Elektrische pulsen activeren het natuurlijk vermogen van het lichaam om pijn te onderdrukken door de overdacht van pijnsignalen naar de hersenen te blokkeren en de afgifte van lichaamseigen endorfinen te triggeren  : K.A. Sluka, D. Walsh (2003). Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: Basic Science and Clinical Effectiveness. The Journal of Pain. 4 (3): 109-121.

Geplaatst op

Is het TENS apparaat ideaal voor jouw sport?

Is het TENS apparaat ideaal voor jouw sport?

Is het TENS apparaat ideaal voor jouw sport?

Wanneer je, al dan niet regelmatig, sport zijn zere speren je niet onbekend. Als je een sport op hoog niveau beoefent heeft je lichaam het zwaar te verduren, maar ook als je ongetraind te hard van stapel loopt. Pijnverlichting is in dat geval geen overbodige luxe. Het TENS apparaat verlicht pijn wanneer je spieren een optater hebben gehad of je langer door bent gegaan dan de bedoeling was. Maar voor welke sporten is dit apparaat vooral een uitkomst?

TENS verlicht pijn bij balsporten

Bij balsporten beweeg je veel verschillende spieren in je lichaam. Snel schakelen is een vereiste en je lichaam moet feilloos meegaan in de bewegingen die je in je hoofd hebt. Zowel je armen en benen als je rug en gewrichten hebben het afwisselend zwaar te verduren en kunnen wel wat pijnverlichting gebruiken. Het TENS apparaat verlicht pijn in alle delen van je lichaam en is daardoor ideaal. Heb je vanavond last van je rug? Dan plak je de elektroden alleen daar. Morgen last van je bovenbenen? Bevestig ze op de zere plek en verlicht pijn direct.

Het TENS apparaat: ideaal voor turners

Een andere sport waarbij veel verschillende spieren worden gebruikt is turnen. Meer dan bij balsporten maak je hier gebruik van je balans en dit vraag het uiterste van je lichaam. Overstrekken zit in een klein hoekje en dat brengt je hele trainingsschema in de problemen. In dit geval is het TENS apparaat een uitkomst. Vanwege het kleine formaat gemakkelijk mee te nemen naar de turnhal en op het moment dat de pijn zich voordoet meteen te gebruiken. Het verlicht pijn wanneer jij dat het hardst nodig hebt.

TENS verlicht pijn bij paardrijden

Ook als je graag paardrijdt is het TENS apparaat geen overbodige luxe. Niet alleen gebruik je opnieuw diverse spieren, ook maak je af en toe een lelijke val van soms grote hoogte. Een zere rug zit in een klein hoekje en daarmee blijven lopen is geen pretje. Plak de elektroden meteen na de val op je rug en stel het apparaat op de juiste frequentie in, afhankelijk van de pijn die je ervaart. Het apparaat verlicht pijn, direct wanneer je het nodig hebt.

Hardloopblessure? Gebruik het TENS apparaat

Hardlopen is een blessuregevoelige sport, omdat het vaak niet onder toezicht van een trainer gedaan wordt. Je doet een te korte warming up en zit al gauw met een zere knie of heup. Daarmee doorlopen doet je lichaam geen goed en is onverstandig. Gebruik het TENS apparaat voor deze delen van je lichaam, en je merkt dat je sneller weer aan de wandel bent. Het verlicht pijn, ook in zere gewrichten.

Het TENS apparaat verlicht pijn voor iedere sporter

Het apparaat is een goede ondersteuning voor diverse sporten, of ze nu op hoog of laag niveau worden beoefend. Het verlicht pijn op iedere plek en is bij regelmatige lichaamsbeweging een aanrader om in de kast te hebben liggen. Of beter zelfs: stop het apparaat in je sporttas en zit nooit zonder. Hoe kan het TENS apparaat jouw sport ondersteunen?

Geplaatst op

Hoe werkt een Tens met tens apparaat plakkers?

Set van 4 TENS Elektroden

Misschien is het TENS apparaat je nog niet geheel bekend. Daarom eerst even een korte uitleg. De afkorting TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Het TENS apparaat is een relatief klein apparaat dat wordt gebruikt voor het verminderen van uiteenlopende vormen van pijn.Het tens apparaat werkt met behulp van 4 zelfklevende tens apparaat plakkers die verbonden zijn met de elektroden.

Wanneer is een TENS apparaat iets voor jou

Het apparaat zou iets voor jou kunnen zijn als je bijvoorbeeld last hebt van chronische pijn. Wellicht heb je de meer traditionele manieren van pijnbestrijding al gebruikt. Bijvoorbeeld medicatie of de inzet van een fysiotherapeut. Als je open staat voor een geheel andere wijze van pijnbestrijding dan zou het TENS apparaat iets voor jou kunnen zijn.

Voordelen TENS apparaat

Goed om te weten is dat de effectiviteit van pijnbestrijding door middel van het TENS apparaat wetenschappelijk bewezen is. Het is dan ook begrijpelijk dat deze methode van pijnbestrijding veelvuldig gebruikt wordt. Niet alleen door mensen thuis, maar ook door bijvoorbeeld fysiotherapeuten en in pijnklinieken.
Het apparaat wordt gebruikt voor uiteenlopende pijnklachten, waaronder bijvoorbeeld artritis, rugpijn, fybromyalgie en de ziekte van Bechterew.

Het fijne is dat je het TENS apparaat ook gewoon zelfstandig kunt toepassen. Het apparaat is vrij eenvoudig in gebruik en je kunt het toepassen in je eigen woonomgeving. Een bijkomend voordeel is dat gebruik van het apparaat er aan kan bijdragen dat pijnmedicatie kan worden verminderd. Dit komt doordat gebruik van het apparaat er voor zorgt dat je de natuurlijke pijnstiller endorfine aanmaakt.

Voorwaarden gebruik

Het TENS apparaat is in veel situaties echt een uitkomst. De reviews of klantenervaringen die je hierover online kunt vinden zullen dit ondersteunen. Dat neemt niet weg dat er situaties zijn waarin je het apparaat niet kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je een pacemaker of een hartritmestoornis hebt. Ook bij bepaalde huidziekten en bepaalde allergieën is voorzichtigheid geboden. Daarnaast zijn er plaatsen op het lichaam waar je het apparaat niet op mag gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan je halsslagader of in de buurt van je keel, ogen, slapen, of hart. Kortom, lees in alle gevallen voordat je het apparaat gebruikt de bijsluiter goed door. En overleg bovendien met de relevante specialisten, zoals bijvoorbeeld je cardioloog.

Snel in huis

Is je interesse in het TENS apparaat na het lezen van deze blog gewekt? Is het iets voor jou of ken je wellicht iemand voor wie het iets zou kunnen zijn? Het kan natuurlijk ook zijn dat je er nog meer over wilt weten. Je kunt er online gemakkelijk veel over vinden. Vergeet daarbij vooral ook de reviews niet te lezen. Ook kun je je informeren bij bijvoorbeeld je fysiotherapeut.

Ben je daarna nog steeds geïnteresseerd en weet je zeker dat jij het apparaat mag gebruiken? Dan ben je nog maar een paar klikken verwijderd van het bestellen van het apparaat. Je kunt het apparaat gemakkelijk hier online kopen. Over het algemeen is het apparaat op voorraad en heb je het dus snel in huis. Het apparaat is al verkrijgbaar voor een prijs rond de 25 euro.

Daarbij is het goed om te weten dat je in sommige gevallen het apparaat vergoed kunt krijgen van je zorgverzekeraar. Wellicht in jouw geval ook?

Geplaatst op

Hoe krijg je een TENS apparaat vergoed bij de zorgverzekering?

zorgverzekering

Het gebruik van een TENS apparaat is voor veel mensen met (chronische) pijn in spieren en gewrichten een uitkomst. Elektrische schokjes prikkelen de zenuwen onder de huid en zorgen voor verlichting van de pijn. Gebruik van een TENS apparaat kan de bron van het ongemak niet wegnemen, maar verlicht de pijn wel tijdens het gebruik van het apparaat. In principe wordt een TENS apparaat vergoed vanuit de basisverzekering, al kan dit uiteraard verschillen per zorgverzekering. Wat kun je doen om een TENS apparaat vergoed te krijgen?

Verwijzing

Om aanspraak te maken op de vergoeding van een TENS apparaat heb je een verwijzing nodig van de specialist. Er moet namelijk wel worden aangetoond dat je het hulpmiddel daadwerkelijk nodig hebt, er baat bij hebt en de pijn verlicht. Een verwijzing kan bijvoorbeeld worden gegeven door een reumatoloog, revalidatiearts of een neuroloog. Over het algemeen zul je eerst een TENS apparaat voor een aantal weken op proef meekrijgen vanuit het ziekenhuis. Soms wordt je daarmee doorverwezen naar een fysiotherapeut die samen met jou kan kijken naar de beste instellingen en programma’s voor jouw situatie.

Goede resultaten

Na afloop van de proefperiode bekijk je samen met de specialist of de fysiotherapeut de resultaten. Heb je baat bij het gebruik van het TENS apparaat? Verlicht het de pijn en is het iets wat je op langere termijn goed zou kunnen gebruiken? Als het resultaat van de behandeling positief is, dan krijg je een verwijzing. Het geleende apparaat kan weer terug naar het ziekenhuis en met de verwijzing kun je nu je eigen TENS apparaat gaan aanvragen bij de leverancier.

Contract met de leverancier

Zorgverzekeraars hebben vaak afspraken met bepaalde leveranciers. Deze leveranciers bieden dan ‘gecontracteerde zorg’. Het is dus aan te raden op zoek te gaan naar een leverancier die afspraken heeft met jouw zorgverzekering, zodat je aanspraak kunt maken op de maximale vergoeding van het TENS apparaat. Het kan zijn dat je niet het volledige bedrag vergoed krijgt bij een niet-gecontracteerde leverancier. Welke leveranciers daar precies onder vallen, dat is na te zoeken via de website van je zorgverzekeraar.

Eigen risico

Of je aanspraak moet maken op je eigen risico bij de aanschaf van een TENS apparaat kan verschillen per zorgverzekeraar. Over het algemeen hoef je het eigen risico niet aan te spreken bij de aankoop van het apparaat zelf, maar wel bij de toebehoren zoals de zelfklevende pads. Ook eventueel onderhoud of gebruikskosten vallen onder het eigen risico.

Vervanging van het TENS apparaat

Hoe intensief je het TENS apparaat gebruikt, dat hangt van je persoonlijke situatie af. Er zijn mensen die het een aantal uur per dag aan hebben staan, waar voor anderen een half uur voldoende is. De intensiteit van het gebruik zal de levensduur beïnvloeden. Een TENS apparaat gaat over het algemeen minimaal vijf jaar mee. Wanneer het vervangen moet worden kan dat meestal zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar. Je kunt direct contact opnemen met de leverancier en een nieuw apparaat aanvragen.

Geplaatst op

Het TENS apparaat verlicht pijn tijdens bevalling

Het TENS apparaat verlicht pijn tijdens bevalling

Het TENS apparaat verlicht pijn tijdens en geeft je controle over je bevalling

Een zwangerschap is zwaar en gaat met de nodige pijn gepaard. Ondersteuning gedurende die negen maanden en de bevalling is geen overbodige luxe. Er zijn diverse middelen die hierin kunnen helpen, en het TENS apparaat is er daar één van. Dit apparaat verlicht pijn en is gemakkelijk in het gebruik. Op welke manieren kan TENS je helpen bij je bevalling, en wat moet je voorafgaand aan het gebruik ervan weten?

De werking van TENS: verlicht pijn op een effectieve manier

Allereerst, hoe werkt het TENS apparaat? Heel eenvoudig: door middel van prikkels wordt de zenuwgeleiding in het lichaam verminderd en ervaar je minder pijnprikkels. De stroomstootjes die door het apparaat worden afgegeven maken tevens dat je lichaam endorfine aanmaakt, wat als pijnstiller werkt. Het apparaat verlicht pijn op een effectieve manier.

Zowel thuis als in het ziekenhuis te gebruiken

Het TENS apparaat is dus effectief en verlicht pijn tijdens je zwangerschap en bevalling. En het ideale is dat je het zowel thuis als in het ziekenhuis kunt gebruiken. Gedurende je bevalling kan het fijn zijn om verschillende houdingen aan te nemen. Dat is met het TENS apparaat geen probleem: door het kleine formaat en het gemakkelijk aanbrengen van de elektroden kun je iedere gewenst houding aannemen en het apparaat blijven gebruiken. Het verlicht pijn, hoe je ook zit of staat.

Controle over pijnbestrijding: TENS verlicht pijn tijdens je bevalling

De intensiteit van het TENS apparaat is aan jouw behoefte aan te passen en verlicht pijn gedurende iedere bevalling, hoe zwaar ook. Daarnaast geeft het je het gevoel zelf controle te hebben over de situatie en hoe je ermee om wilt gaan. Je bent niet afhankelijk van anderen en geeft jezelf wat je nodig hebt, op ieder moment. Dankzij het niet-invasieve karakter brengt het geen blijvende schade aan het lichaam toe en de bijwerkingen blijven beperkt tot het eventueel rood worden van de huid rondom de elektroden.

Waar moet je rekening mee houden?

Uiteraard zijn er bij het gebruik van het TENS apparaat een aantal dingen om rekening mee te houden. Belangrijk is dat de gebruikte elektroden bij een zwangerschap niet op de buik mogen worden geplakt, maar alleen op de rug. Ook mag het apparaat tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap niet gebruikt worden. Het is verstandig om een arts te raadplegen als je het gebruik van het TENS apparaat overweegt. Als je thuis in bad bevalt kan het apparaat niet gebruikt worden.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Ben je zwanger en wil je het TENS apparaat gaan gebruiken? Let dan op: deze vorm van pijnbestrijding wordt niet vergoed in de basisverzekering. Wel zijn er enkele aanvullende verzekeringen waarbij je de huur ervan kunt declareren. Echter, de kosten van het apparaat zijn in verhouding niet hoog. Een bijkomend voordeel is het feit dat je eenmalig voor TENS betaald en er vervolgens lang plezier van hebt. Het verlicht pijn ook in de periode na je bevalling.

TENS verlicht pijn tijdens je bevalling

Het TENS apparaat is een fijne aanvulling op de middelen die je tijdens je bevalling gebruikt. Door het formaat is het overal te gebruiken en door de afwezigheid van heftige bijwerkingen is het veilig voor gebruik tijdens je zwangerschap. Je houdt zelf de controle over pijnbestrijding en bent daarin onafhankelijk van anderen. Het verlicht pijn en helpt je zwangerschapsongemakken te doorstaan. Hoe kan het TENS apparaat jouw bevalling ondersteunen?