Mediblog

Enkelontwrichting

De enkel bestaat uit 3 beenderen en verschillende stevige banden en spieren die het geheel bij elkaar houden. Een dislocatie of ontwrichting van de enkel vergt een enorme kracht om deze structuren uit elkaar te trekken. Enkelontwrichtingen treden dan ook meestal samen op met andere verwondingen zoals breuken en gescheurde gewrichtsbanden. De oorzaak is meestal een ongeluk met de auto of een motor of het omslaan van de enkel tijdens het sporten (voetbal, basketbal,…).
Het hoeft geen betoog dat een ontwrichting van de enkel erg pijnlijk is en er niet meer op het gewricht kan gesteund worden.

Diagnose en Behandeling

De diagnose wordt gesteld met behulp van radiografie en andere beeldvormende technieken (CT scan, MRI scan) die ook de andere letsels kunnen aantonen.

De behandeling bestaat uit het terug op de plaats zetten van de beenderen van het gewricht. De andere letsels moeten uiteraard ook behandeld worden.

Nabehandeling zoals fysiotherapie is zeer belangrijk.

Na de lange revalidatie (weken tot maanden) bestaat steeds het risico dat de patiënt een chronisch instabiele enkel ontwikkelt.

Wellicht ook interessant....