Mediblog

Snurken

Snurken is het maken van geluid tijdens de slaap. Het ontstaat uit de bovenste luchtwegen. Klachten ontstaan in het algemeen pas wanneer mensen in de omgeving uit hun slaap gehouden worden.

Voorkomen

Snurken komt veel voor, vaker bij mannen dan bij vrouwen. Uit een onderzoek bleek dat 23% van mannen boven de 35 jaar dagelijks snurkt, bij vrouwen ligt dat percentage lager. Er zijn aanwijzingen dat snurken vaker voorkomt bij mensen die last hebben van hart- en vaatziekten.

Oorzaak van Snurken

Het snurken ontstaat doordat in de slaap de keelholte verslapt is. Hierdoor is de ruimte waardoor de lucht zich kan bewegen vernauwd, wat tot gevolg heeft dat de lucht in afwijkende circulaties terecht komt (turbulentie). Deze turbulentie veroorzaakt het geluid. De vernauwing ontstaat vooral in rugligging waarbij de tong naar achteren in de keel zakt en gaat trillen tegen het gehemelte en keelholte.

Er zijn een aantal oorzaken die het ontstaan van snurkgeluiden kunnen versterken:

  • alcohol
  • geneesmiddelen die spierverslappend werken zoals slaapmiddelen en rustgevende middelen
  • overgewicht, waardoor ook in de keelholte meer vetophoping plaatsvindt
  • grote keel- en of neus-amandelen
  • neusverkoudheid en hooikoorts die kunnen leiden tot afsluiting van de neusholte; dit versterkt de vernauwing van de keelholte, waardoor zelfs
  • mensen die normaliter niet snurken dat wel doen bij verkoudheid.
  • afwijkingen van de bouw van het gehemelte
  • zeldzamere afwijkingen zoals een te langzaam werkende schildklier en bepaalde neurologische ziekten (ziekten van het zenuwstelsel)

Wat zijn de klachten?

Snurken is niet gevaarlijk. Meestal heeft de omgeving last van snurken en niet de persoon zelf. Het geluid kan erg hard zijn bij sommigen soms tot 50-70 decibel wat overeenkomt met een laag vliegende straaljager. Niet alleen de eigen partner, maar ook buren kunnen last hebben van het gesnurk van een buurman (of – vrouw). En medekampeerders op een camping zullen hun ongenoegen wellicht ook uiten.

Heel vaak heeft de partner meer klachten dan de snurker zelf: slecht slapen en vermoeidheid overdag. Dit kan leiden tot grote spanningen in de relatie.

Snurken kan soms ook leiden tot slaapstoornissen bij de snurker zelf, doordat het problemen geeft bij de ademhaling. Dit wordt slaapapneu genoemd (a-pneu betekent ‘geen-ademhaling’). Hierbij ontstaat er korte tijd een ademhalingsstilstand wat vooral voor de partner erg beangstigend en alarmerend is. Verder kan de snurker regelmatig zelf wakker worden van zijn eigen gesnurk, wat tot moeheid en concentratieverlies overdag kan leiden.

Wat kunt u zelf doen aan snurken?

Vermijd rugligging omdat snurken meestal optreedt in deze ligging. Het vastmaken van een tennisbal aan de achterzijde van de pyjama is een eenvoudige maar goede manier om te voorkomen dat je op je rug gaat liggen.

Andere manieren liggen voor de hand. Ben je te zwaar, val dan af. Drink niet te veel alcohol, en vermijd zo veel mogelijk gebruik van slaapmiddelen en rustgevende middelen die spierverslappend zijn.

Wanneer naar de huisarts?

Als het snurken gepaard gaat met klachten van vermoeidheid, slecht kunnen concentreren overdag of wanneer het problemen geeft binnen de relatie of voor de omgeving is het raadzaam de huisarts te bezoeken.

Wat doet de huisarts?

De huisarts zal eerst vragen stellen om te bepalen hoe erg het snurken is en waar precies het grootste probleem ligt: bij de snurker zelf, bij zijn partner of bij de omgeving. Ook zal er gevraagd worden naar kenmerken van de “slaap-apneu”, zoals perioden met een ademhalingsstilstand. Daarnaast is het geneesmiddelgebruik van belang.

De huisarts zal de mond en keelholte onderzoeken, bijvoorbeeld om te kijken of er vergrote keelamandelen zijn. Ook in de neus zal naar vernauwingen worden gezocht. Soms is aanvullend bloedonderzoek nodig als er gedacht wordt aan – bijvoorbeeld – een langzaam werkende schildklier.

Behandeling van snurken

De huisarts zal adviseren rugligging te vermijden. Een eventuele allergie (zoals hooikoorts) kan worden behandeld met tabletten tegen de allergie of neusdruppels. Bij overgewicht zult u worden verwezen worden naar de diëtiste – om af te vallen. Geneesmiddelen kunnen aangepast of gestaakt worden. Bij verdenking aan afwijkingen in de neus en of keelholte kan iemand verwezen worden naar de Keel Neus en Oor (KNO)arts.

Als u wellicht lijdt aan “slaapapneu” wordt u misschien verwezen worden naar een slaapcentrum, waar men kan onderzoeken of u wel of niet aan deze kwaal lijdt. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u wellicht worden behandeld met een apparaatje dat zorgt dat er een positieve druk in de keelholte. In medische termen heet dat een “Continuous Positive Airways Pressure” of CPAP). Hierdoor sluiten de luchtwegen niet meer af tijdens de slaap.

Bij afwijkingen in de bouw van de bovenste luchtwegen kan soms een operatie nodig zijn om het probleem te verhelpen.


Wellicht ook interessant....