Mediblog

Heupluxatie heupontwrichting

Een heupluxatie of ontwrichting van de heup kan optreden bij heupdysplasie, maar ook bij een erg trauma op de heup, typisch een auto ongeval waarbij de knie van de passagier op het dashboard rustte.

Vaak zijn er andere letsels aanwezig zoals een breuk in het acetabulum (heupkom) of femurkop (heupkop), knieletsels en de zenuwletsel.

Symptomen

Het hoeft geen betoog dat een heupluxatie erg pijnlijk is. Het been is geplooid en naar binnen gedraaid.

Diagnose

Radiografie toont duidelijk aan dat de heupkop uit de kom is.

Behandeling

De behandeling vergt spoed: de heupkop moet zo snel mogelijk terug in de kom. Anders dreigt het gevaar op femurkop necrose.

Vaak is operatief ingrijpen nodig omdat andere structuren beschadigd zijn.

Wellicht ook interessant....