Mediblog

Hersenkneuzing

Symptomen hersenkneuzing

Symptomen van een hersenkneuzing zijn in principe ongeveer het zelfde als de symptomen van een hersenschudding. Zo zal je last hebben van bewusteloosheid, misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor geluid, maar ook licht en tijdelijke amnesia. Ook kan je duizelig zijn.

Gevolgen hersenkneuzing

Een hersenkneuzing heeft ergere klachten en gevolgen dan een hersenschudding. Een hersenkneuzing kan leiden tot een coma, moeite met praten, hobby;s, huishouden, werk enz. Hieronder worden een aantal symptomen van hersenletsel onderverdeeld in cognitieve stoornissen, emotionele problemen en fysieke klachten.

Cognitieve stoornis door hersenkneuzing

Gevolgen van een hersenkneuzing kunnen cognitieve stoornissen inhouden, waarmee wordt gedoeld op problemen op het intellectuele/ verstandelijke gebied. Cognitieve stoornis symptomen van een hersenkneuzing kunnen zijn:

 • Trager denken dan vroeger
 • Problemen met oriëntatie
 • Problemen met taal
 • Vergeetachtigheid
 • Lagere intellectualiteit
 • Herkenningsproblemen van zaken

Emotionele stoornissen door hersenkneuzing

Een hersenkneuzing kan ook leiden tot gevolgen in de zin van een emotionele stoornis. De hersenkneuzing kan namelijk gebieden in de hersenen beschadigen die emoties regelen. Wat voor symptomen kan je tegenkomen?

 • Depressieve stemmingen
 • Gevoelens van angst
 • Gevoeliger voor uitwendige prikkelingen
 • Seksuele veranderingen
 • Gevoelig voor stress

Gedragsveranderingen door hersenkneuzing

Voor familie en vrienden zullen gedragsverandering het ergst zijn. De hersenkneuzing kan er namelijk toe leiden dat het gedrag van het slachtoffer van de hersenkneuzing verandert. Hierbij kan je denken aan:

 • Ongemanierd zijn
 • Impulsief zijn
 • Onverschillig zijn
 • Gehaast zijn
 • Euforisch gedrag
 • Sociaal onacceptabel gedrag
 • Emotioneel labiel zijn
 • Ongeremd zijn in het gedrag
 • Veel om aandacht vragen

Fysieke klachten en symptomen hersenkneuzing

Er zijn ook fysieke klachten en gevolgen na een hersenkneuzing. Deze kunnen inhouden:

 • Bewegingscoördinatie problemen
 • Verlies van gevoel in ledematen
 • Verlies van kracht in ledematen
 • Evenwichtsstoornissen
 • Verlamming

Revalidatie na hersenkneuzing

Na een hersenkneuzing kan je in revalidatie gaan. Er is geen behandeling voor een hersenkneuzing. Je kan een hersenkneuzing niet genezen. Er wordt bij revalidatie gekeken aan welke gevolgen en klachten een patiënt lijdt, om vervolgens te bepalen bij welke activiteiten de patiënt hulp of aanpassingen nodig heeft na zijn zware hersenschudding. Bij revalidatie zal ook worden uitgelegd hoe de patiënt met zijn beperkingen door de hersenkneuzing om kan gaan. Er zijn vele verschillende soorten behandelaars betrokken bij de revalidatie. Denk aan:

 • Een revalidatie arts
 • Een psycholoog
 • Een fysiotherapeut
 • Een ergotherapeut
 • Een logopedist
 • Een Cesar oefentherapeut
 • Een maatschappelijk werker

Wellicht ook interessant....