Mediblog

Ontwrichting Pols

Een ontwrichting van de pols is zeldzaam en meestal een gevolg van een sportletsel, zoals een turner die op de hand valt.

De ontwrichting treedt op tussen de verschillende kleine handwortelbeentjes. Meestal is er ook schade aan de ligamenten.

De ontwrichting kan gepaard gaan met een botbreuk.

Symptomen

Pijn, vooral tijdens beweging, zwelling, verstoorde beweging en crepitatie (knarsend geluid). Er kan krachtverlies optreden.

Een vervorming kan zichtbaar zijn.

Diagnose

Polsontwrichtingen zijn eerder zeldzaam en de verplaatsing van de kleine handwortelbeentjes zijn uitwendig niet altijd zichtbaar.

Met radiografie is de verplaatsing van de handwortelbeentjes te zien.

Behandeling

Soms kan de ontwrichte pols terug op de plaats gezet worden zonder chirurgie, gevolgd door immobilisatie met een gipsverband.

Meestal is echter een operatie nodig. De beschadigde structuren kunnen dan hersteld worden, waarna revalidatie kan beginnen.

Wellicht ook interessant....