Mediblog

Symptomen schizofrenie

Wat is schizofrenie?

Wanneer iemand lijdt aan schizofrenie heeft hij of zij last van een psychische aandoening binnen het schizoïde spectrum. De aandoening komt in diverse vormen voor en van lichte tot zware gevallen. De aandoening treed meestal naar voren wanneer men tussen 15 jaar oud en 30 jaar oud is. Met name jonge mensen worden dus getroffen door de psychische aandoening. Schizofrenie betekent letterlijk gespleten geest. Een belangrijk gegeven is dat tijdens het vormen en het verloop van de psychische aandoening er ten minste een keer een psychotische episode is opgetreden.

Psychotische episodes schizofrenie

De psychotische episodes van schizofrenie gaan tezamen met een afwijkende beleving van de realiteit. Hierdoor heeft men te kampen met een onlogisch gedachtepatroon, hallucinaties en een sterke toename in emotionele stoornissen, denk stoornissen en gedragsstoornissen. Voorheen werd deze aandoening ook wel dementie op jonge leeftijd genoemd, maar tegenwoordig is de terminologie verfijnd.

Hoewel schizofrenie gespleten geest betekend is allang bewezen dat mensen die aan schizofrenie lijden geen gespleten persoonlijkheid hebben. Ze bestaan dus niet uit meerdere personen. Schizofrenie wordt daarmee weleens verward met dissociatieve identiteitsstoornis. De gespleten geest uit zich niet bij schizofrenie in de vorm van meerdere persoonlijkheden, maar uit zich in een beeld dat samen hangt in het denken, tussen het waarnemen, gedachten en tussen de emoties en gedachten dat sterk is afgenomen.

Mensen die schizofrenie hebben, hebben over het algemeen een of meer psychotische episodes meegemaakt. Een episode kan enkele dagen duren, maar ook vele jaren. Een dergelijke psychose kan erg heftig zijn, waarbij de betreffende persoon erg druk is maar vaak ook erg verward. Dit wordt dan een acute psychose genoemd. Wanneer een psychotische episode van langere duur is dan verloopt deze vaak wat rustiger. Dit noemen we dan een chronische psychose.

Meest kenmerkende symptomen en verschijnselen schizofrenie

De meest kenmerkende symptomen en verschijnselen bij schizofrenie zijn:

  • Hallucineren
  • Wanen
  • Verwardheid

Positieve en negatieve symptomen schizofrenie

Mensen die aan schizofrenie lijden hebben meestal te kampen met zowel positieve als negatieve symptomen.

Positieve symptomen schizofrenie

Positieve klachten en symptomen van schizofrenie zijn als volgt:

  • Het hebben van ongebruikelijke percepties.
  • Het hebben van ongebruikelijke gedachten.
  • Het hebben van ongebruikelijke gedragingen.

Negatieve symptomen schizofrenie

Negatieve klachten en symptomen van schizofrenie zijn als volgt:

  • De afwezigheid van energie.
  • Geen plezier meer beleven in bepaalde dingen.
  • Het hebben van lusteloosheid.

Wellicht ook interessant....