Mediblog

Hersentumor

Wat is een hersentumor

Een hersentumor is een gezwel in de hersenen, dat schade aan de hersenen kan veroorzaken doordat het op de hersenen drukt. Al naar gelang de plaats waar het gezwel zich bevindt, kunnen de klachten verschillen. Een hersentumor is een van de meest voorkomende tumoren bij mensen. Wat precies de oorzaak is van een hersentumor kan men niet met 100 procent zekerheid zeggen, wel wordt er gesproken van een erfelijk karakter bij hersentumoren.

Hersentumor symptomen

De symptomen van een hersentumor zijn afhankelijk vaan de plaats in de schedelholte en van de druk die het gezwel uitoefent in de schedel. De algemene hersentumor symptomen worden hoofdzakelijk bepaald door de drukverhoging in de schedel.

 • Hoofdpijn, die al vroeg in de ochtend nadrukkelijk aanwezig is.
 • Slapeloosheid
 • Misselijk zijn en braken, meestal ook al vroeg in de ochtend
 • Onregelmatige hartslag en trage pols
 • Karakterverandering
 • Spraakstoornis
 • Stoornissen in de zintuigen als doofheid en blindheid
 • Vergrote pupillen

Deze symptomen zijn op zichzelf staand geen aanduiding tot een hersentumor, maar bij een combinatie van meerdere symptomen is het aan te raden om een consult te vragen. Een Ct- scan kan dan uitsluitsel geven.

Hersentumor vormen en specifieke symptomen

Gebaseerd op de locatie van het gezwel kan men de gezwellen verdelen in 3 groepen. Elke groep hersentumor heeft zo zijn eigen symptomen.

Neurinomen

Bij ongeveer 5 á 10 procent van de neuronale gezwellen gaat het om de goedaardige versie van de gezwellen. Ze kunnen op meerdere plaatsen in zowel het centrale of in het perifere zenuwstelsel voorkomen. De symptomen van neurinomen, die vaak voorkomen in deze gevallen zijn:

 • duizeligheid
 • afwijkende oogbeweging
 • eenzijdige doofheid
 • prikkelingsverschijnselen
 • uitvalsverschijnselen

De gezwellen zijn meestal eenvoudig te verwijderen.

Meningeomen

Meningeomen zijn een vorm van hersentumor dat zich uit in over het algemeen goedaardige, langzaam groeiende gezwellen. Het zijn tumoren van de hersen- en ruggenmergvliezen. Omdat ze zo langzaam groeien, kunnen ze al lange tijd aanwezig zijn voordat men ze ontdekt. Ze kunnen erg groot worden en daardoor schade veroorzaken aan omgevingsorganen, die niet meer te herstellen zijn als ze te laat worden verwijderd.

Gliomen

Gliomen ontstaan uit neurogliacellen. Doordat deze tumoren tussen andere cellen groeien met vaak lange uitlopers, zijn ze operatief tamelijk moeilijk te verwijderen. De gliomen zijn onder te verdelen in 4 groepen afhankelijk van het celtype waar ze gebruik van maken.

Medulloblastomen

Deze vorm van hersentumor komt meestal voor bij kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en bevindt zich over het algemeen in het middelste deel van de kleine hersenen. Een aantal herkenbare symptomen van deze hersentumor kunnen zijn:

 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • duizeligheid
 • braken
 • onzeker lopen

Na de operatie, waarna nog bestraling volgt is de prognose tot overleving meestal niet langer als 10 jaar.

Astrocytomen

Deze vorm van hersentumoren, de astrocytomen, is genoemd naar de stervormige gliacellen, waarvan ze afkomstig zijn. Ze komen hoofdzakelijk voor in de grote hersenen en maken geen onderscheid in leeftijd bij de patiënt.

Oligodendrogliomen

Deze hersentumoren zijn afkomstig van gliacellen met weinig uitlopers en komen hoofdzakelijk voor bij volwassenen. Het zijn traag groeiende tumoren, voorkomend in de grote hersenen. Na een succesvolle operatie en géén uitzaaiingen, kan de overlevingskans variëren tussen de 2 tot 20 jaar of zelfs langer.

Glioblastomen

Dit zijn agressieve hersentumoren die erg snel groeien, waarvan de prognose niet gunstig is.

Wellicht ook interessant....