Mediblog

Syndroom van Quervain pols

Het syndroom van Quervain is een pijnlijke ontsteking van de peesschede (tenosynovitis) en/of pezen (tendinitis) van de strekpezen aan de duimzijde van de pols.

De ontsteking wordt veroorzaakt door overbelasting ten gevolge van repetitieve beweging (knijpen, grijpen, wringen) van de duim of pols, bijvoorbeeld door te schilderen of het vasthouden van een baby. Minder vaak is een acuut trauma de oorzaak van de ontsteking.

Door de ontsteking zwelt de pees en/of peesschede waardoor deze te strak in het peeskanaal komt te liggen en er meer wrijving en irritatie ontstaat. Al snel begint op die manier een vicieuze cirkel.

Symptomen

Initieel is er een branderige pijn aan de duimzijde van de pols. Als de ontsteking erger wordt ontstaan uitstralingspijnen naar de hand en voorarm.

Krachtverlies kan optreden en een knarsend geluid (zoals het plattrappen van sneeuw) bij beweging is soms hoorbaar.

Diagnose

Het klinisch onderzoek volstaat meestal om de diagnose te stellen. Soms kan een echografie nodig zijn om de ernst vast te stellen.

Behandeling

De behandeling van het syndroom van Quervain is meestal conservatief: rust met een spalk rond de pols, ijscompressen en ontstekingsremmers.

Erge gevallen kunnen operatief behandeld worden. Tijdens de operatie maakt men het peeskanaal groter zodat de pezen meer plaats krijgen en de wrijving en irritatie weggenomen wordt. Op die manier wordt de vicieuze cirkel die de ontsteking in stand houdt doorbroken.

Wellicht ook interessant....