Mediblog

Symptomen van bloedarmoede

Dokters spreken van bloedarmoede of anemie als het gehalte aan hemoglobine in het bloed alarmerend laag ligt. Zonder geneeskundige hulp verdwijnt dit niet. Als u verschillende symptomen heeft die duiden op bloedarmoede, ga onmiddellijk naar uw huisarts. Met een bloedonderzoek stelt hij vast of u bloedarmoede of een andere aandoening heeft.

De symptomen van bloedarmoede zijn onder te verdelen in twee categorieën. Er zijn algemene verschijnselen die optreden zodra er sprake is van bloedarmoede. Deze symptomen duiden niet onmiddellijk op bloedarmoede omdat ze algemeen van aard zijn. Naarmate de aandoening verergert, ontstaan er nieuwe symptomen die ernstiger zijn en een vermoeden van bloedarmoede doen ontstaan.

De algemene symptomen

Onder algemene symptomen verstaan we sneller vermoeid zijn, kortademig, hoofdpijn en een verhoogde hartslag.  In het algemeen voelt een patiënt zich slap en ontbreekt hem energie om fysieke activiteiten uit te voeren.  Zoals u opmerkt zijn dit ook symptomen van griep of een zware verkoudheid.  Meestal opteren patiënten voor enkele dagen rust om uit te zieken.  Bij griep biedt dit soelaas, bij bloedarmoede niet.  Als de symptomen blijven aanhouden, bezoek dan een geneesheer.

De symptomen bij ernstige bloedarmoede

Zodra de anemie verergert, veranderen de symptomen.  Ze worden erger van aard en beletten u om normaal te functioneren.  Bleke huid en lippen, koude ledematen, duizeligheid, tintelingen, hartkloppingen, pijn in de borst en scheuren in de lippen en mondhoeken zijn enkele van de ernstige symptomen van anemie.  Zodra u of de geneesheer deze symptomen opmerkt, voert hij een bloedonderzoek uit om dit te bevestigen en u aangepaste geneesmiddelen te bezorgen.

Moeilijke diagnose

Niet iedereen vertoont deze symptomen.  Patiënten die geen hinder ondervinden van anemie bestaan.  Het is na een bloedonderzoek dat de bloedarmoede opduikt.  Daarnaast is een visuele inschatting maken van anemie zeer moeilijk.  Enkel een bloedonderzoek bevestigt het vermoeden.  Afhankelijk van het bloedonderzoek wordt de oorzaak achterhaald en geneest u dankzij aangepaste medicatie.

Wellicht ook interessant....