Mediblog

Ontwrichting elleboog

Bij een ontwrichting of luxatiezitten de botten in het gewricht niet meer op hun normale plaats maar zijn ze ten opzichte van elkaar verschoven.

Een elleboogontwrichting kan optreden na een val of een ongeval. De ellepijp en spaakbeen zijn verplaatst ten opzichte van de opperarm. Vaak zijn andere structuren ook beschadigd: botbreuken, beschadiging van zenuwen of bloedvaten.

Bij jonge kinderen komt een radiuskopsubluxatie vrij vaak voor na het hard trekken of optillen aan de gestrekte arm: enkel de kop van het spaakbeen is verplaatst.

Symptomen van ontwrichting elleboog

Een ontwrichte elleboog veroorzaakt ernstige pijn, zwelling, en een sterk verstoorde gewrichtsfunctie. Indien er zenuwen of bloedvaten beschadigd zijn kan het gevoel en de functie in de hand verminderd zijn.

Ontwrichting van de radiuskop bij kinderen is enkel pijnlijk bij beweging. Meestal wordt de arm recht of licht gebogen tegen het lichaam gehouden.

Diagnose

De ontwrichting is makkelijk vast te stellen. Met radiografie en andere beeldvormende onderzoeken kan ingeschat worden welke andere structuren beschadigd zijn.

Behandeling

De ontwrichte elleboog moet terug op zijn plaats gezet worden. Dit is erg pijnlijk en meestal zullen eerst sterke pijnstillers gegeven worden of lichte anesthesie.

Het op de plaats zetten van een radiuskopluxatie bij kinderen is niet erg pijnlijk. Meestal kan het gewricht terug op de plaats worden ‘geklikt’.

Wellicht ook interessant....