Mediblog

Hersenschudding

Een hersenschudding is een vorm van hersenletsel, die staat voor schade aan de hersenen. We kennen de lichte hersenschudding, ofwel gewoon de hersenschudding en we kennen de zware hersenschudding, die ook wel hersenkneuzing wordt genoemd. De ernst en de gevolgen van het hersenletsel als gevolg van een hersenschudding zijn verschillend per persoon en per geval. In principe vindt bij een hersenschudding geen echte, blijvende beschadiging van de hersenen plaats. Heel soms komen echter dichtbij een schedelbreuk ernstige bloedingen voor bij beschadigde bloedvaten. Dit gebeurt echter voornamelijk bij een hersenkneuzing, waar je hier meer over kunt lezen.

Hoe krijg je een hersenschudding?

Een hersenschudding wordt veroorzaakt door een zogenaamde traumatische gebeurtenis. Onder traumatische gebeurtenis kan bijvoorbeeld een auto ongeluk, een bedrijfsongeluk of mishandeling vallen. Bij deze gebeurtenis krijgt je hoofd een harde ‘klap’.

Symptomen van hersenschudding

Een hersenschudding kan zich met verschillende klachten en symptomen kenbaar maken. Een overzicht van de symptomen van een hersenschudding wordt hieronder weergegeven. Symptomen van een hersenschudding zijn: bewusteloosheid, geheugenverlies, verwardheid, duizeligheid, gevoeligheid voor licht en geluid en braken en misselijkheid.

Bewusteloosheid hersenschudding

Bewusteloosheid is een belangrijke klacht bij een hersenschudding. Direct na het voorval dat de tot de hersenschudding heeft geleid kan het symptoom bewusteloosheid intreden. Meestal duurt de bewusteloosheid tussen de paar seconden en maximaal 15 minuten.

Geheugenverlies

Ook geheugenverlies is een van de symptomen van een hersenschudding. Slachtoffers van een hersenschudding kunnen vaak de gebeurtenissen direct voor, tijdens en vlak na de hersenschudding niet meer herinneren. Vaak zal een slachtoffer van hersenschudding deze gebeurtenissen nooit herinneren. Normaal gesproken vergeet je niet meer dan 24 uur.

Verwardheid

Personen die last van een hersenschudding hebben, kunnen ook last hebben van het symptoom verwardheid. Ook de verwardheid is normaal gesproken tijdelijk.

Duizeligheid

Duizeligheid is ook een van de symptomen van een hersenschudding.

Gevoeligheid voor licht en geluid

Nadat je een hersenschudding hebt gehad zal een van de symptomen van deze hersenschudding (over)gevoeligheid voor licht en geluid kunnen inhouden.

Braken en misselijkheid

Slachtoffers van een hersenschudding moeten soms braken en zijn soms misselijk.

Behandeling hersenschudding

Er is niet echt een behandeling voor een hersenschudding. Wel wordt vaak geadviseerd om bedrust te houden na een hersenschudding, waarbij wordt aangeraden om de persoon die een hersenschudding heeft gehad om de twee uur wakker te maken als hij in slaap valt. Zo kan je controleren of er mogelijke hersenbloedingen zijn. Reageert de persoon met een hersenschudding niet normaal als je hem wakker maakt, dan moet hij direct naar het ziekenhuis worden gebracht.

Hersenschudding klachten en gevolgen

Een hersenschudding zal normaal gesproken geen blijvende klachten en gevolgen hebben. Sommige klachten zullen echter wel enige tijd blijven voortduren voor ze verdwijnen. Ook treden sommige klachten pas enige tijd na de hersenschudding op. De volgende klachten en tijdelijke gevolgen zouden kunnen worden waargenomen:

  • Last van hoofdpijn
  • Vermoeid zijn
  • Duizelig zijn
  • Snel geïrriteerd zijn
  • Angstig zijn
  • Last van oorsuizingen
  • Moeilijk kunnen concentreren
  • Gevoelig zijn voor licht of geluid
  • Verlies van geheugen

Wellicht ook interessant....